Logo des Saale-Orla-Kreises
Beginn der Navigation
Navigation überspringen
Ende der Navigation
Beginn des Hauptinhaltes
Hauptinhalt überspringen
Přírodní rezervace
 
Přírodní rezervace jsou oblasti stanovené právním ustanovením Svobodného státu Durynsko, ve kterých je třeba dbát na mimořádnou ochranu přírody a krajiny ve své celistvosti nebo v jednotlivých částech za účelem udržení biotopů chráněných živočišných a rostlinných druhů.
Účel ustanovení přírodní rezervace sahá od udržení přírodních a pro biotop typických vodotečí (NSG „Wettera“) přes udržení vřesovištních a úhorových ploch (přírodní rezervace „Mittelgrund“), a dále udržení významných biotopů pro ohrožené ptačí druhy, kde ptáci vyvádějí svá mláďata (mj. přírodní rezervace „Bleiberg), až po udržení zvláštního svérázu a krásy rybničné krajiny (NSG „Dreba-Plothener Teichgebiet“).

V okrese Saale-Orla-Kreis je nyní 15 přírodních rezervací. Dohromady tvoří plochu 3.228,8 ha. To odpovídá 2,80 % celkové plochy okresu.
Největší přírodní rezervací je NSG „Jägersruh – Gemäßgrund – Mulschwitzen“ s celkovou plochou 1.303,4 ha. Přírodní rezervace „Kobersfelsen“ je svými 6 ha nejmenší přírodní rezervací okresu.

Procházkou po naučné stezce je možno prozkoumat v Durynsku jedinečnou rybničnou krajinu mezi Plothen a Dreboz. Velkou atrakcí je Informationsstelle für Naturschutz und Umwelt u Hausteichdamm blízko Plothen. Tady je možné se dozvědět zajímavosti o významu oblasti, o fauně a floře, o záměrech ochrany přírody a získat rozsáhlý informační materiál.

Zvláštní zážitek z přírody přináší i putování po slavném Rennsteigu. Tato turistická cesta známá daleko za hranicemi Durynska se dotýká přírodní rezervace „Jägersruh-Gemäßgrund-Mulschwitzen“ a příčně probíhá chráněnou krajinnou oblastí „Thüringer Schiefergebirge“, typickou hlubokými lesy a přírodními potočišti.
 

Zur Druckansicht