Logo des Saale-Orla-Kreises
Beginn der Navigation
Navigation überspringen
Ende der Navigation
Beginn des Hauptinhaltes
Hauptinhalt überspringen
Realizace Směrnice o poskytování služeb ES
 

Podle § 71 e Durynského zákona o administrativním postupu / Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes (ThürVwVfG) mohou být od 28. 12. 2008 ta správní řízení, u kterých je zákonem umožněno vyřízení prostřednictvím jednotného rozhraní - (EA) (podle § 71 a ThürVwVfG) na přání navrhovatele / žadatele být vyřízena i elektronickou cestou.
Okresní úřad Saale-Orla má zřízen přístup pro elektronickou poštu podle § 3 a odst. 1 Durynského zákona o administrativním postupu (ThürVwVfG) výslovně jen pro navrhovatele / žadatele prostřednictvím postupu ThAVEL (Durynský systém registrací a žádostí - durynská jednotná kontaktní osoba / Thüringer Einheitlicher Ansprechpartner) podle § 71 a - e Durynského zákona o administrativním postupu / Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz (ThürVwVfG) pro poskytovatele služeb podle směrnice (2006/123/EG).

Elektronický postup řízení se odehrává přes jednotné rozhraní (EA). V obou případech se používá výlučně tento link:

Jednotná kontaktní osoba (jednotné rozhraní) pro Durynsko

Elektronické návrhy / žádosti a formuláře jsou editovány a administrovány v rámci postupu ThEA online a jsou poskytnuty příslušným místům. Toto můžete provést přímo nebo využít pomoci jednotného kontaktního partnera (EA). Pomocí níže uvedeného odkazu se můžete přihlásit do postupu vyřizování online - ThAVEL.

Durynský systém registrací a žádostí (ThAVEL)

 

Zur Druckansicht