Logo des Saale-Orla-Kreises
Beginn der Navigation
Navigation überspringen
Ende der Navigation
Beginn des Hauptinhaltes
Hauptinhalt überspringen
Bydlení
 
Dorfanger von Moßbach, geprägt durch den Dorfteich, viel Grün und Fachwerk-Höfe

V okrese Saale-Orla lidé žijí zpravidla spíše klidně, často dokonce až idylicky klidně.

V městských scenériích se objevuje stále více fasád v celé své nádheře, za nimi se nacházejí opravené byty s vysokým komfortem bydlení. Nově navržená náměstí a městský mobiliář, kavárny a výlohy vnášejí život do historických center měst, jako je tomu kupříkladu v Pößnecku.
Na jihu okresu převažuje modrá jako základní barva mnoha sídel. Intaktní obce s návsí, hrázděnými domy a typickými čtyřstrannými dvory udávají ráz venkova. Tradiční domácí surovina – lámaná břidlice – je „modrým zlatem“ a slouží v mnoha odstínech k láskyplné renovaci a péči o venkovská stavení.
Na mnoha místech okresu vyrostly nové bytovky a pěkné rodinné domy a nabízejí vynikající možnosti bydlení. K dispozici jsou plochy a zařízení sloužící trávení volného času a rekreaci, všude fungují rozličné spolky. Nákup zboží běžné potřeby je zajištěn celoplošně. K zábavnému „shoppingu“ lidé jezdí také do Jeny, Plavna, Gery nebo Hofu.

 
 
 

Hladina nájemného v okrese Saale-Orla-Kreis

 

Stávající hladina nájemného pro období 2015 - 2017 byla vytvořena pracovníky okresního úřadu ve spolupráci se zájmovými sdruženími pronajímatelů a nájemníků. Slouží pro orientaci při stanovení v místě obvyklého nájemného pro bytové prostory při uzavírání nových nájemních smluv. Pro nájemce jednou z možností, jak zjistit, zda pronajímatel zachovává v místě obvyklé nájemné. Hladina nájemného má představovat pomocný nástroj pro rozhodování a přispět k zamezení vzniku sporů a konfliktů mezi smluvními stranami nájemní smlouvy.

 
 

Zur Druckansicht