Logo des Saale-Orla-Kreises
Beginn der Navigation
Navigation überspringen
Ende der Navigation
Beginn des Hauptinhaltes
Hauptinhalt überspringen
Objevujte rozmanitost pìírody našeho regionu…
 
Erdkröten
Klebriger Hörnling
Neuntöter mit Waldeidechse

Ropuchy

Krásnorùžek lepkavý

Tuhýk s ještìrkou živorodou

...…napìíklad modrou stuhu Saaly s Durynským moìem, hluboké lesy u Rennsteig, Durynsko tisíce jezer, louky s orchidejemi v kotlině a mnoho jiných krás v írodním parku Durynské bìidličnaté pohoìí/Horní Saala.

Rozšiìte své vìdomosti pìi procházkách regionu a využijte našich turistických doporuèení a výletù na kolech.

 

Zur Druckansicht