Logo des Saale-Orla-Kreises
Beginn der Navigation
Navigation überspringen
Ende der Navigation
Beginn des Hauptinhaltes
Hauptinhalt überspringen
Tipy na výlet do deště – hrady a muzea v okrese Saale-Orla-Kreis
 
Schloss Bad Lobenstein
Bad Lobenstein
Hradní zìícenina se „Starou vìží“ (rozhledna) a pahýl vìže
Regionální muzeum / Regionalmuseum (viz také pod „Muzea“)Informace: +49 36651 2492
„Nový zámek / Neues Schloss“ s lázeòským parkem a zahradním pavilonem
nìkdejší rezidence knížat Reuß-Lobenstein j. L.
Informace:
Tel.: +49 36651 77165 a 77154
Blankenberg

Blankenberg
Hradní zìícenina Blankenberg (nyní zde postupují stavební práce),
s vyhlídkou „Bašta“
Informace: +49 36642 22371 (obec Blankenberg)
Schloss Burgk
Burgk
Zámek Burgk (viz také pod „Muzea“)
nejvìtší zámecký komplex Durynské vysoèiny, zámecký park s besídkou Sophienhaus,
impozantní obranné opevnìní a Èervená vìž / Roter Turm (nyní v rekonstrukci)
Informace: +49 3663 400119
Hirschberg Schloss

Hirschberg
Zámek Hirschberg (nyní v rekonstrukci), zámecké terasy
Pìírodní park Hag (visutá lávka, jeskynì Wenzelshöhle)
dlouhá lavice (30,12 metru)
Rittergut Knau
Knau
Rytíìský statek Knau (nyní se rekonstruuje)
Park statku (4,8 ha) s ornitologickou pìší stezkou
prohlídky na objednávku
Informace (telefon a fax) +49 36484 204807
Oberpöllnitz Schloss
Oberpöllnitz
Zámek Rundschloss, renesanèní stavba (na seznamu UNESCO)
prohlídka možná pouze zvenèí
Oppurg

Oppurg
Barokní zámek Ètyìi roèní období / Vier-Jahreszeiten-Schloss který mìl kdysi 365 oken, 52 vnitìních dveìí, dvanáct komínù a ètyìi portály, zámecký park
Informace: +49 3647 4320
Schloss Nimritz

Nimritz
Zámek Nimritz, renesanèní stavba, prohlídka možná pouze zvenèí
Burg Ranis

Ranis
Hrad Ranis (viz také pod „Muzea“), nìkdejší obranný a obytný hrad, pozdìji adaptován na zámek, jeskynì Ilsenhöhle, významné archeologické nalezištì
Informace: +49 3647 423945

Brandenstein

Schloss Brandenstein
Zámek Brandenstein, nyní se rekonstruuje,
prohlídky na objednávku: +49 3647 420858

Schloss Ebersdorf
Saalburg-Ebersdorf
místní èást Kloster, zìícenina klášteru „U svatého kìíže / Zum heiligen Kreuz“ (leží na soukromém pozemku)
Zámek Ebersdorf, prohlídka možná pouze zvenèí
krajinný park (50 ha) s vodními altány,
oranžerie, náhrobek rodiny Reuß (podle návrhu Ernsta Barlacha),
škola ve stylu pavilonu (postavena v letech 1949 - 1952),
komplex budov Bratrské obce

 
Schönbrunn
Letohrádek Bellevue, mezi Ebersdorfem a Schönbrunnem na tìídì Hauptstraße, prohlídka možná pouze zvenèí
schleiz_schloss_klimpke_a6e6aaec2f

Schleiz
Zámecký park s výhledem na dvì zìíceniny vìží zámku ve Schleizu znièeného za 2. svìtové války, park Heinrichsruh s nauènou stezkou uzpùsobenou pro postižené (tabule s Braillovým písmem)

haptburg2


bei Weisbach
Wysburg – pozůstatky stìedověkého hradu loupežných rytíìů, funkční ostìelovací praky na kamení (viz pod „Muzea“)
Informace: +49 36640 4490

 

Zur Druckansicht