Logo des Saale-Orla-Kreises
Beginn der Navigation
Navigation überspringen
Ende der Navigation
Beginn des Hauptinhaltes
Hauptinhalt überspringen
Putování okresem Saale-Orla
Pozvolně stoupající kopce a mnoho vodních ploch určují ráz okresu situovaného v pìírodním parku Durynské bìidličnaté pohoìí / Thüringer Schiefergebirge / Horní Saala a nabízejícího krásný a půvabný pìírodní rámec pro rozmanité podnikání v pìírodě. Turistickými cíli jsou napìíklad "Durynské moìe / Thüringer Meer", rybničná oblast okolo Plothen, hloubková deprese ìeky Orla, Východodurynské vìesoviště / Ostthüringer Heide a Rennsteig.

Zur Druckansicht