Logo des Saale-Orla-Kreises
Beginn der Navigation
Navigation überspringen
Ende der Navigation
Beginn des Hauptinhaltes
Hauptinhalt überspringen
Vzdìlávací zaìízení v okrese Saale-Orla-Kreis
 
Pro školní vzdìlání je kompetentní zásadnì Durynské ministerstvo školství / Thüringer Kultusministerium, event. Státní školní úìad / Staatliches Schulamt Jena/Stadtroda.
Okres Saale-Orla-Kreis je jako zìizovatel škol odpovìdný za údržbu školních budov.Školy a pomocná stìediska

V okrese je

19 základních škol

11 typizovaných škol

4 gymnázia

2 ediska

Další vzdìlávací zaìízení
Školy nestátních zìizovatelù


Odborné vzdìlávací stìedisko

Doškolovací a rekvalifikaèní centrum Schleiz

Volkshochschule (lidová univerzita)

Musikschule (hudební škola)

EuroSchule Ostthüringen

Michaelisstift Gefell (školský ústav)

Schüler vor Schulgebäude
Blick in Klassenraum
Goetheschule Schleiz nach Abschluss der Generalsanierung

Žáci pìed budovou školy

Pohled do učebny

Goethova škola Schleiz po dokončení generální renovace

 

Zur Druckansicht