Logo des Saale-Orla-Kreises
Beginn der Navigation
Navigation überspringen
Ende der Navigation
Beginn des Hauptinhaltes
Hauptinhalt überspringen
Hudební škola
Hudební škola okresu Saale-Orla-Kreis existuje od roku 2002
 

Stoupající poèty žákù v hudební škole

Hudební škola zaznamenává oproti obecnému trendu stoupající poèty žákù. V žebìíèku celkem 20 hudebních nástrojù, na které je možné se uèit hrát, vedou klavír pìed kytarou, dechovými a smyècovými nástroji. Velká èást ze 700 žákù se hudebnì vzdìlává už v pìedškolním vìku. Škola zamìstnává 30 uèitelù hudby, z toho 20 na smlouvu o pracovní èinnosti.
Nabídka sahá od kvalifikované výuky, hodin ve sboru, individuální výuky, hry na zapùjèených nástrojích a podpùrné výuky pro talentované žáky až po pìípravu na studium hudby a pìípravu na povolání.
Žáci hudební školy prokazují svoji dovednost na veìejnosti v rámci projektových týdnù, soutìží, koncertù a rùzných vystoupení.

Informace a pìihlášky

Musikschule Saale-Orla
Standort Pößneck
07381 Pößneck
Jahnstraße 7
Tel.: +49 3647 412074
E-Mail: musikschuleSoK@web.de

Musikschule Saale-Orla
Standort Lobenstein
07356 Lobenstein
Wurzbacher Straße 13c
Tel.: +49 36651 2881
e-Mail: musikschule-lobenstein@arcor.de

Musikschule Saale-Orla
Standort Schleiz
07907 Schleiz
Hofer Straße 10
Tel.: +49 179 7490032 oder +49 3663 479161

ìeditelka školy: Silke Pasold

Junge mit Trompete und Musiklehrer

Chlapec s trubkou a uèitel hudby

Mädchen mit Kontrabaß und Musiklehrerin

Dívka s kontrabasem a učitelka hudby

 

Zur Druckansicht