Logo des Saale-Orla-Kreises
Beginn der Navigation
Navigation überspringen
Ende der Navigation
Beginn des Hauptinhaltes
Hauptinhalt überspringen
Volkshochschule (lidová univerzita)
Informujte se o rozmanité nabídce vzdělávání dospělých
 

Volkshochschule, komunální zaìízení, jehož zìizovatelem je okres Saale-Orla-Kreis, pìejímá podle Durynského zákona o vzdìlávání dospìlých / Thüringer Erwachsenenbildungsgesetz (ThEBG) úlohy vzdìlávání dospìlých na úrovni okresu výluènì na veìejnì prospìšné bázi. Má za úkol umožnit obèanùm rozšíìit si stávající nebo získat nové znalosti, schopnosti a kvalifikaci v oblastech politiky, spoleènosti, vzdìlávání rodièù, životního prostìedí, zdraví, kultury, jazykù a profesního vzdìlávání dospìlých.
Volkshochschule má své sídlo v Pößnecku, mimoto je na èást úvazku obsazena místní poboèka ve Schleizu, a dále její poboèky obsazené ve vedlejším pracovním úvazku v Neustadt an der Orla, Triptis, Wurzbach a Blankenberg.


Více na adrese www.vhs-sok.de

Auch sportliche Betätigungen, wie Inline-Skating, Aerobik, auch Bauchtanz gibt es in jedem Semester.

Také sportovní aktivity, jako bruslení na inlinech, aerobik a bìišní tanec jsou zastoupeny v každém semestru


Kontakt

Geschäftsstelle Pößneck
Wohlfarthstraße 3-5
Tel.: +49 3647 448-144
Fax: +49 3647 448-147
E-Mail: poessneck@vhs-sok.de

Geschäftsstelle Schleiz
AWZ Schleiz
Löhmaer Weg 2
Tel.: 03663 413-026
Fax: 03663 413-065
E-Mail: schleiz@vhs-sok.de

Zum Angbeot der Volkshochschule gehört unter anderem die interessante Kräuterkunde.

K nabídce Volkshochschule patìí mimo jiné zajímavá nauka o bylinách

 

Zur Druckansicht