Logo des Saale-Orla-Kreises
Beginn der Navigation
Navigation überspringen
Ende der Navigation
Beginn des Hauptinhaltes
Hauptinhalt überspringen
Otisk
 

Tiráž

Landratsamt Saale-Orla-Kreis
Oschitzer Straße 4
07907 Schleiz

Tel.: +49 3663 488-0
Fax: +49 3663 488-450
E-Mail: poststelle@lrasok.thueringen.de
Internet: www.saale-orla-kreis.de

Za obsah odpovídá

Pracovní skupina Internetové prezentace
tiskové oddělení
E-Mail: webmaster@lrasok.thueringen.de


Technická realizace (CMS VRH.KISA)

KISA - Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen
Eilenburger Straße 1A
04317 Leipzig

E-Mail: egovernment@kisa.it
Internet: www.kisa.it

Disclaimer

Přes pečlivou obsahovou kontrolu nepřebíráme záruku za obsahy externích linků. Za obsah prolinkovaných stran odpovídají výlučně jejich provozovatelé.
Linky obsažené na těchto Internetových stránkách si nečiní nárok na úplnost.

Právní upozornění


Autoři nepřebírají záruku za aktuálnost, úplnost nebo jakost poskytnutých informací. Nároky vůči autorům, vztahující se na škody materiální nebo ideové povahy, které jsou způsobeny využitím nebo nevyužitím poskytnutých informací, příp. využitím chybných nebo neúplných informací, jsou v zásadě vyloučeny, za předpokladu, že ze strany autorů nedošlo k prokazatelnému záměrnému zavinění nebo zavinění z hrubé nedbalosti.

Okres Saale-Orla si výslovně vyhrazuje možnost změnit části stran nebo celkovou nabídku bez zvláštního oznámení, nebo nabídku doplnit, smazat nebo její zveřejnění dočasně nebo zcela pozastavit.

Okres Saale-Orla podléhá jako komunální správa ustanovení o ochraně údajů a v rámci této nabídky dalším právním ustanovením. Na ochranu Vašich práv byla učiněna technická a organizační opatření a bylo zajištěno, aby ustanovení o ochraně údajů dbali i externí dodavatelé služeb, kteří se na této nabídce spolupodílejí. Vaše údaje je přípustné zpracovávat pouze v takovém rozsahu, jak to umožňují zvláštní zákony, nebo pokud je k dispozici Vaše svolení.

Bezbariérovost

Stránky této Internetové prezentace jsou uzpůsobeny co možná bezbariérově. Chceme ovšem poukázat na to, že se to netýká externích stránek spojených linkem. Je třeba počítat s tím, že bezbariérovou oblast při využití externích linků opouštíte.

BPráva k obrazovému materiálu

Některé obrázky použité na těchto webových stránkách nám byly poskytnuty laskavostí třetích osob, všechna práva k obrazovému materiálu si ponechávají jejich vlastníci. Děkujeme za bezplatné postoupení užívacích práv.

Podpora

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Svobodným státem Sasko z titulu Interreg III A – Fond malých projektů pro Euregio Egrensis pracovní sdružení Sasko/Durynsko r. s.

 

Zur Druckansicht