Saale-Orla-Kreis

srdečný vítaný

Zemìpisné údaje okresu
 
Charakteristika

Středohoří
Nejvyšší vyvýšeninou je 732,9 m vysoký Sieglitzberg u Bad Lobenstein

Největší vodstvo

Údolní přehrada Bleiloch (největší údolní přehrada Německa): prostor nádrže 215 mil. m³, vodní hladina 9,2 km²
Údolní přehrada Hohenwarte (okresy Saale-Orla-Kreis / Saalfeld-Rudolstadt): prostor nádrže 182 Mio m³, vodní hladina 7,3 km²
Údolní přehrada Burgkhammer: prostor nádrže 5,6 Mio m³, vodní hladina 0,8 km²

Řeky

Saale (86 km), Orla (35 km), Wisenta (54 km), Sormitz (21 km), Kotschau (9 km)

 


Dějiny v kostce
Okres Saale-Orla-Kreis vznikl v rámci durynské zemské reformy 1. července 1994 z dřívějších okresů Lobenstein, Pößneck a Schleiz.
 
Novější dějiny regionu začínají v 9. století osídlením slovanskými Lužickými Srby. Ve 12. století byl celý region ve vlastnictví franckého rodu Lobdeburger, jejichž mocenská oblast se v pozdním středověku rozpadla.

Určujícími pro staré hornaté okresy Lobenstein a Schleiz ležící na výběžcích Východofranského břidličnatého pohoří byly od 14. století různé linie knížat z rodu Reuß. Jejich kořeny sahaly k Vogtům (místodržitelům a správcům) Svaté říše Římské Německého národa (Durynské Vogtlandsko). Panovnická knížecí cesta Reußische Fürstenstraße, ležící z velké části v okrese Saale-Orla-Kreis, je od roku 1992 kulturněhistoricky a turisticky zajímavou trasou vedoucí územím někdejší malé dynastie Reuß, jejíž páni byli od 16. století všichni nositeli křestního jména Heinrich. V erbu okresu Saale-Orla-Kreis jsou příslušníci rodu Reuß reprezentováni zlatým, červeně vyzbrojeným a korunovaným lvem, který je přejat z jejich rodového znaku.

Erb
 
Černý lev stojící proti korunovanému lvu je převzat z rodového znaku markrabat z Míšně, která splynula s ernestinskými Wettiny. Z této linie vzešli pozdější vévodové, resp. velkovévodové von Sachsen-Meiningen a Sachsen Weimar-Eisenach, do jejichž vlastnictví patřily od 16. století přinejmenším podstatné části údolí Orly. Když byl v roce 1952 podél údolí Orly založen okres Pößneck, vznikl tak úplný novotvar, protože jeho území bylo od nepaměti silně roztříštěno mezi saskými, pruskými a reußskými státy a nikdy předtím nepředstavovalo vlastní administrativní celek.

Erb okresu Saale-Orla-Kreis je tedy v záhlaví štítu historicky odůvodněn. Oba lvi reprezentují nový okres v jeho celistvosti tím, že zastupují jak vysočinu, tak kotlinu Orly. V zápatí štítu symbolizují dvě stříbrné vlnovky toky Saalu und Orlu, která daly okresu jeho název a které ho krajinně rozhodujícím způsobem

 


Věděli jste že…
 
. . . největší pìehradní jezero Německa, Bleilochtalsperre, leží v okrese Saale-Orla-Kreis?

. . . známá závodní dráha Schleizer Dreieck je nejstarší pìírodní závodní tratí (od roku 1923)?

. . . se největší sbírka Exlibris Německa nachází na zámku Burgk bei Schleiz?

. . . nejvýkonnější parní stroj Evropy stojí v Technické expozici / Technisches Schaudenkmal Heinrichshütte?

. . . největší čarodějnou chalupu Evropy mùžete spatìit v pohádkovém lese Saalburg?

. . . jediný převoz pro auta v Německu na přehradním jezeře Mühlenfähre, jezdí na pìehradě Hohenwartetalsperre?