Logo des Saale-Orla-Kreises
Beginn der Navigation
Navigation überspringen
Ende der Navigation
Beginn des Hauptinhaltes
Hauptinhalt überspringen
Bezpečnost a poìádek
 

Kdo jsme

Ochrana proti ohni a katastrofám je na okresním úřadě organizačně přidružena odborné službě veřejného pořádku. Obor se člení na následující činnosti

Obranná protipožární ochrana
Preventivní protipožární ochrana
Ochrana před katastrofami / radiotechnika
Záchranářství

Od roku 2002 nemá okres Saale-Orla-Kreis k dispozici vlastním centrálu protipožární ochrany, ochrany před katastrofami a záchranářskou stanici. Tyto úkoly vyřizuje společně s okresem Saalfeld-Rudolstadt centrála v Saalfeldu.

Kontaktní adresa:
Leitstelle Saalfeld
Eckhardtsanger 34
07318 Saalfeld
Tel.: +49 3671 9900
E-Mail:leitstelle@kreis-slf.de

Číslo pro tísňová volání 112

 
 

Podrobnìjší informace o práci hasièù v okrese najdete zde…

 

Zur Druckansicht